Privacybeleid

Privacy Statement

 

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden voor het registreren van uw speelsterkte en van de verwerking van betalingen.

 

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s), door het gebruiken van de Golf app of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze helpdesk, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, legitimatiegegevens, telefoonnummer, IBAN bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners zoals de Kon.Nederlandse Golf Federatie en E-Golf.  Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. Ze kunnen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de relevante services.

1.2 Verwerking van gegevens

Meer specifiek, voor de registratie van uw speelsterkte uit te geven of te wijzigen of updaten, moeten wij de volgende informatie verzamelen:

·     Naam, voorletters, tussenvoegsel(s), roepnaam

·     Contact e-mailadres

·     Contact telefoonnummer

·     Adres

·     Geslacht

·     Geboortedatum

Om uw betaling van het lidmaatschap te verwerken, zullen wij de volgende informatie dienen te verzamelen: Gegevens van de betaalrekening / IBAN

1.3 Gebruik van het IP-adres

We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet. 

1.4 Informatie over u en uw apparaat.

Elke keer dat u onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch de volgende informatie verwerken:

·     technische informatie, inclusief het type apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaat-ID (bijvoorbeeld het MAC-adres enz.), mobiele netwerkinformatie, uw mobiel besturingssysteem, tijdzone-instelling, uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen (de "apparaat informatie");

·     informatie opgeslagen op uw apparaat, inclusief aanmeldingsgegevens en eerdere locatiegeschiedenis, (de "Inhoudsinformatie");

·       details over uw gebruik van de Golf App of een van onze diensten of uw bezoeken aan onze website en de bronnen waartoe u toegang hebt.

 

2. DELEN van uw informatie

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u de Golf App downloadt of onze website en/ of diensten gebruikt: andere derden alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.

Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan het lidmaatschap.

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen onze stichting zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen. 

4. UW RECHTEN: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren kunt u dat via de inlog zelf regelen of als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via contact@stichtingtopclub. of schrijf naar Top-Club inzake Privacy”, Torenmolenpad 12 te 4105 XT Culemborg. 

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: contact@stichtingtopclub. of schrijf naar Top-Club inzake Privacy”, Torenmolenpad 12 te 4105 XT Culemborg

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven. 

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte. 

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Stichting Top-Club. behoudt persoonsgegevens 18 maanden na het einde van het lidmaatschap,  na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek informatie over de betalingen die worden gedaan, worden, indien noodzakelijk, opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd. 

8. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren. 

9. Nieuwsbrief en direct marketing

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven. Bedenk dat wij een strikt "opt-in" - beleid hanteert voor personen die (nog) geen lid zijn. 

Dat betekent dat als u niet een lid bent, we geen nieuwsbrieven of informatie zullen sturen tenzij u heeft gevraagd om deze updates te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt bestellen, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief en uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief toe te sturen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Waar u dus al een lid bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en producten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt. Als u op enig moment uit onze directe lijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit doen door ons dit laten weten door op de link (afmelden) onderaan elke e-mailcommunicatie te klikken die u van ons ontvangt. 

Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze direct-marketing databank verwijderen. Wij maken u erop attent dat het noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienstgerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze services of (technische) problemen. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze dienst af te melden voor e-mails. 

10. Klachten/bezwaar


U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor onze producten en diensten. U kunt via contact@stichtingtopclub.nl bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige e-mailreclame. Een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e-mail, of per brief) is hiervoor voldoende. De mogelijkheid van herroeping geldt voor de toestemming van uitdrukkelijke gegevensverstrekking.

 

Culemborg 19 mei 2018